Integritetspolicy gällande personuppgifter

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN ERSÄTTS AV NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft (den allmänna dataskyddsförordningen (2017/679). GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet  att begränsa behandling av personuppgifter.

 

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS

Runan Annonsbyrå AB (Runan reklam & kommunikation) tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna lagenliga policy. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

 

VEM SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du som kund har kontakt med oss eller anmäler dig till ett nyhetsbrev och använder vår webbplats är det Runan Annonsbyrå AB som ansvarar för dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

VARIFRÅN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER 

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter som du lämnar när du använder en tjänst hos oss, lämnar ditt samtycke eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett nyhetsbrev eller e-postutskick. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och adress.

 

Vi sparar också besöks- och trafikdata på vår hemsida. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter samlas in via så kallade Cookies. Detta görs föra att utveckla vår hemsida till att ge dig bästa möjliga upplevelse.

 

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom t  ex SPAR och Bolagsverket.

 

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kommer ej att delas med andra företag utan ditt medgivande. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom kontakt enligt nedan, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

 

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER GÄLLANDE BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål och kan avslutas på ett enkelt sätt

 

Runan Annonsbyrå AB behandlar personuppgifter för att kunna skicka ut information, nyheter, erbjudande, inbjudan till event till i dig som är kund eller prenumerant av Runan Annonsbyrå AB nyhetsbrev. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar till dig.

 

Rättsliga grunder:

  • Intresseavvägning gällande information och erbjudanden som våra kunder kan förväntas vilja ha från oss.
  • Kommunicera med dig som kund och besvara frågor.
  • Utreda klagomål eller supportärenden.
  • För att fullgöra avtal i vilket du är part.
  • Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning.
  • För att fullgöra rättsliga förpliktelser.

 

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål, så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

 

 

RUNAN ANNONSBYRÅ AB

(Runan reklam & kommunikation)

Org.nummer 556297-8691

Nya Allén 6A

41138 GÖTEBORG

gdpr@runan.se

Tel +46 (0)31 159015