ControlCert

Fakta: ControlCert är ett svenskt privatägt certifieringsorgan, specialiserat på livsmedel, butiker och dess leverantörer. Företaget som lyder under tillsynsmyndigheten SWEDAC, grundades hösten 2011 och har fått en bra start.

 

Uppdrag: Runan reklam & kommunikation har skapat en ny grafisk identitet och kommunikationsplattform där webbplatsen är central.