Toyota Kungälv

Fakta: Odelius Bil Toyota Kungälv är en väletablerad återförsäljare i Kungälvsregionen. Med innovativt ledarskap och lokalt engagemang har företaget skaffat sig en framträdande position på utvald marknad.

 

Uppdrag: Runan reklam & kommunikation genomför en total översyn av den lokala profileringen på sociala media, webbsida och säljmaterial, både print och digitalt.